ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ..

0
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.. 17 ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ವಯೋಮಿತಿ.. 24-10-22 ಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷಗಳು ವೆತನ.. 56100 ರಿಂದ 88000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 26-09-22 ಅರ್ಜಿ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ