ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೊಸೈಟಿ (kSRLPS) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೊಸೈಟಿ (kSRLPS) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.25ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರುಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ-ಕೌಶಲ್ಯ – 4ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೀವನೋಪಾಯ – 2ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ – 2ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಕೃಷಿಯೇತರ ಜೀವನೋಪಾಯ – 8ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್-ಫಾರ್ಮ್ ಜೀವನೋಪಾಯ – 8ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ – 1ವಯೋಮಿತಿ..ಗರಿಷ್ಠ 45 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ –...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ