ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್

ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯುರೋ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

  ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯುರೋ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 797 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Junior Intelligence Officer ವಯೋಮಿತಿ.. As per the Intelligence Bureau Recruitment Notification, Candidate should have a minimum age of 18 years and Maximum of 27 years ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per Intelligence Bureau official notification candidate should...

Fiscal Policy Institute Bangalore (FPI Bangalore) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

Fiscal Policy Institute Bangalore (FPI Bangalore) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Research Fellow, Research Associate ವಯೋಮಿತಿ.. As per the Fiscal Policy Institute Bangalore recruitment notification, Candidate maximum age should be 40 years, as on 20-May-2023. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Research Fellow M.Phil, Post Graduation,...

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ(KSRDPRU) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ(KSRDPRU) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. Not specified ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಕರ್ನಾಟಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಲೋ ವಯೋಮಿತಿ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Guest Faculty: M.Tech, M.Sc, Master’s Degree, MBA, Ph.D Project Fellow: Master’s Degree ವೇತನ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 26-5-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 3-6-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..   At...

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 10 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Legal Officer 1 Manager (Technical-Civil) 3 Assistant Manager (Rajbhasha) 5 Library Professional (Assistant Librarian) 1 ವಯೋಮಿತಿ.. 21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Legal Officer: Degree in Law, LLB Manager (Technical-Civil): Degree in Civil Engineering Assistant Manager (Rajbhasha): Masters...

KMF ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

KMF ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 219 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ತುಮಕೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Assistant Manager 28 Medical Officer 1 Administrative Officer 1 Purchase/Storekeeper 3 MIS/System Officer 1 Accounts Officer 2 Marketing Officer 3 Technical Officer 14 Technician 1 Extension Officer 22 MIS Assistant Grade-I 2 Administrative Assistant Grade-2- 13 Accounts Assistant Grade-2 -12 Marketing Assistant Grade-2...

Samsung solve scholarship program 2023

Samsung solve scholarship program 2023 Samsung ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.. ಅರ್ಹತೆಗಳು... 16 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ and ಟೆಕ್ನಿಲೊಜಿ ಓದುತ್ತಿರಬೇಕು. Benefit... Phase 1 - A total of 30 participants will be selected in this phase and each of them will receive...

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 2 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ , ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗೆ ಸಭ0ಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವೇತನ.. 36210 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 23-5-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 2-6-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. https://coconutboard.gov.in/ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು...

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 240 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Officer-Credit 200 Officer-Industry 8 Officer-Civil Engineer 5 Officer-Electrical Engineer 4 Officer-Architect 1 Officer-Economics 6 Manager-Economics 4 Manager-Data Scientist 3 Senior Manager-Data Scientist 2 Manager-Cyber Security 4 Senior Manager-Cyber Security 3 ವಯೋಮಿತಿ.. 21 ರಿಂದ 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Officer-Credit: CA, CMA, CFA, Post Graduation, MBA Officer-Industry: B.E...

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 1 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಮೈಸೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Senior Research Fellow (SRF) ವಯೋಮಿತಿ.. As per the Central Food Technological Research Institute recruitment notification, Candidate maximum age should be 32 years, as on 29-May-2023. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per CFTRI official notification...

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 48 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಕರ್ನಾಟಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Ballari 2 Gadag 3 Mysuru 4 Sirsi 3 Channapatna 5 Hassan 2 Raichur 5 Tumakuru 9 Chikkamagaluru 1 Kodagu 3 Shivamogga 1 Yadgiri 5 Chitradurga 4 Kolar 1 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per Karnataka Postal Circle official notification candidate should have completed 10th...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

UPSC ಇಂದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..

0
ESE ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 327 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ವರ್ಗ I – ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಗ II – ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಗ III – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಗ IV – ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ