ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. No specified ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Probationary officer ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per South Indian Bank official notification candidate should have completed CMA, ICWA from any of the recognized boards or Universities. ವೇತನ.. 36000 ದಿಂದ 63840 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BOI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BOI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 500 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Credit Officer in General Banking stream- 350 IT Officer in Specialist stream- 150 ವಯೋಮಿತಿ.. 20 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಪದವಿ, BE/B. TEC(engineering) ವೇತನ.. 36000 ರಿಂದ 63840 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 11-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 25-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. bankofindia.co.in https://ibpsonline.ibps.in/boipojan23/ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ (BOB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ (BOB) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 9 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Dy. Defence Banking Advisor (DDBA) -5 Defence Relationship Manager (DRM) -2 Chief – HR Analytics -1 Senior Manager – HR Analytics- 1 ವಯೋಮಿತಿ.. Dy. Defence Banking Advisor (DDBA)- 57 Defence Relationship Manager (DRM)- 54 Chief...

IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್  ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 600 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಯೋಮಿತಿ.. 21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು1 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಪದವಿ ವೇತನ.. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 17-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 28-2-23 Extended date :- 12-3-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. https://ibpsonline.ibps.in/idbiamfeb23/ Official Website: idbibank.in ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು .. Notification

ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 20 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್)- 10 ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್)- 10 ವಯೋಮಿತಿ.. 21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್)- ಪದವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ( ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್)- CA,CFA,ICAI, ಪದವಿ ವೇತನ.. 60000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.....

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 3 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫೀಸರ್ 1 ಚೀಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಫೀಸರ್ 1 ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನೋಲಜಿ ಆಫೀಸರ್ 1 ವಯೋಮಿತಿ.. 40 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫೀಸರ್ :- ಪದವಿ , ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಚೀಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಫೀಸರ್ :- BE,BTCH,MCA ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನೋಲಜಿ ಆಫೀಸರ್ :- ಪದವಿ,...

ಮರ್ಚನ0ಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಮರ್ಚನ0ಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 8 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೆರೂರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, 5 ಸಿಪಾಯಿ, 3 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, :- ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು.. ಸಿಪಾಯಿ :- SSLC ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು.. ವೇತನ.. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ...

ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Karnataka bank) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Karnataka bank) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 22 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. BE/ BTech / M Tech / MCA ವೇತನ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 9-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 15-2-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..   KarnatakaBank Notification Important Links Official Notification-1...

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (BDCC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (BDCC) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 96 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 4 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 19 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರ 1 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 43 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ 2 ವಾಹನ ಚಾಲಕ 4 ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆಯನೌಕರರು 23 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವೇತನ.. 23500 ರಿಂದ 70850 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 30-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ...

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 17 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 1 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 16 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪದವಿ ,ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.. ವೇತನ.. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 21600 ರಿಂದ 40050 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 16000 ರಿಂದ 29600 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 16-1-23 ಅರ್ಜಿ...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ