ಮನೆ ಲೇಖಕರು ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು Just Kannada News

Just Kannada News

661 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ (India Post Office) 20 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು: ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ) ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 20 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು - ನವದೆಹಲಿ ವೇತನ: 19900-63200 ರೂ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹುದ್ದೆ ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಯೋಮಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರು ಚಾಲಕ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ