ಮನೆ ಲೇಖಕರು ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು Just Kannada News

Just Kannada News

661 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (GAIL) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
  ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 277 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ) 5 ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ) 15 ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ರಾಸಾಯನಿಕ) 13 ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) 53 ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) 28 ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್) 14 ಹಿರಿಯ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ