ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಸಹಾಯಕ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.1793ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 10,12, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ,ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕುವೇತನ.. 5200-20200+2800ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 28-1-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 22-2-23ಅರ್ಜಿ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ