ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರ ಮೂಲಕ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು  26  ಅಗಸ್ಟ್ 2023 ರ ವೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹುದ್ದೆಗಳ...

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

1
500 ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್/ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.  ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್/ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 21-Aug-2023...

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.1ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರುಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Business Correspondent Supervisorsವಯೋಮಿತಿ..21 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..As per Central Bank of India official notification candidate should have completed Graduation, B.E, M.Sc, MCA, MBA from any of...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.414ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತದಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Officer, Production Support Administratorವಯೋಮಿತಿ..25 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..Officers in Scale-II, III: CA, CMA, CFA, DegreeAGM-Board Secretary & Corporate Governance: CA, CMA, CFA, Company SecretaryAGM-Management Information System: Degree, Master’s DegreeChief Manager,...

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೊಡ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.2ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ,ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Business Correspondent Supervisorವಯೋಮಿತಿ..21 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..As per BOB official notification candidate should have completed B.E, MCA, MBA, M.Sc from any of the recognized boards or Universities.ವೇತನ..15000 ಪ್ರತಿ...

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.18ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಬೆಂಗಳೂರುಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Junior Assistant, Assistant Managerವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..Branch Manager/Dy. Manager/Accountant: Degree, Master’s Degree in Banking/Accountancy/Economics/Maths/Statistics/Business Administration Computer Programmer & D.B.A: BCA, B.Tech in ComputersAssistant Manager/Assistant Accountant/Field Officers/Collectors/Assistant D.B.A: Degree, Master’s...

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.1000ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Manager (Mainstream)ವಯೋಮಿತಿ..ಗರಿಷ್ಠ 31 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..As per Central Bank of India official notification candidate should have completed Degree, Graduation, CAIIB from any of the recognized boards or Universities.ವೇತನ..48170 ರಿಂದ 69810ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ...

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.ನಿಯಮಾನುಸಾರಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಭಾರತದಾದ್ಯಂತಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Associate, Officerವಯೋಮಿತಿ..24 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..Associate in Non-Officer (Clerical):- GraduationOfficer in Junior Management Grade I:- Post Graduationವೇತನ..Associate in Non-Officer (Clerical):- Rs.17900-47920/-Officer in Junior Management Grade I:- Rs.36000-63840/-ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 26-6-23 ಅರ್ಜಿ...

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.Not specifiedಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಕರ್ನಾಟಕಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Senior Data Scientist,Data Scientistವಯೋಮಿತಿ..ಗರಿಷ್ಠ 45 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..Lead – Descriptive Analytics :-Post GraduationSenior Data Scientist Data Scientist Manager – Descriptive Analytics:- Graduationವೇತನ..ನಿಯಮಾನುಸಾರಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 17-6-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 26-6-23ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..https://recruit.southindianbank.com/RDC/ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ...

ರೈಲ್ವೆ ಕೋ ಒಪೆರೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ರೈಲ್ವೆ ಕೋ ಒಪೆರೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.21ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..ಮೈಸೂರುಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..Branch Manager 1Accountant 4Senior Cashiers 1Computer Supervisors 1Junior Clerks 10Office Assistants 4ವಯೋಮಿತಿ..18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..Branch Manager: Degree, Degree in Co-operationAccountant: Degree in Commerce, Co-operation/ManagementSenior Cashiers: Degree, Degree in...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ