ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟ 2

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಯಚೂರು (KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಯಚೂರು (KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 16 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ರಾಯಚೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Technical Officer 1 Agriculture Extension Officer 1 Field Officer 1 Seeds Officer 1 Inputs Officer 1 Commercial Officer 1 Assistant Administrative Officer 1 Assistant Stores Officer 1 Electrician-2 1 Executive (Sales) 1 Executive (Commercial) 1 Executive (Finance) 1 Chemist-I...

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 8 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Executive (P&I) 2 Assistant Executive Accounts 2 Assistant Executive Commercial/Marketing 4 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Executive (P&I) Degree in Agriculture Assistant Executive Accounts B.Com Assistant Executive Commercial/Marketing Degree ವೇತನ.. 21400 ರಿಂದ 62600 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.....

ಆಯುಷ್ ಡೆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
ಆಯುಷ್ ಡೆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 18 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಹಾಸನ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Specialist Doctor 3 Pharmacist 7 Masagist 3 Ksharasutra Attender 1 Streeroga Attender 1 Multipurpose Worker 1 Community Health Officer (CHO) 2 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. Specialist Doctor BNYS, BAMS, M.D, M.S, Post Graduation Pharmacist 10th, Diploma Masagist 07th Ksharasutra Attender 10th Streeroga...

ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ಶಿಪ್ 2023..( Google scholarship- 2023)

0
ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ಶಿಪ್ 2023..( Google scholarship- 2023) ವಿವಿಧ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.. ಜನರೇಷನ್ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ಶಿಪ್ 2023 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು.. 1- ಅರ್ಹ ಏಷ್ಯ- ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2023-2024 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ...

ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಗಳು..

0
ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಗಳು.. ಹಲವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ...

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ( co-operative society) ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ( co-operative society) ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 47 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಕರ್ನಾಟಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Inspector ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಪದವಿ ವೇತನ.. 27650 ರಿಂದ 52650 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 30-3-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 30-4-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು.. https://www.kpscrecruitment.in/RPS/Home.aspx ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು .. Notification ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾತೆವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು...

KMF ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

KMF ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 219 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ತುಮಕೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Assistant Manager 28 Medical Officer 1 Administrative Officer 1 Purchase/Storekeeper 3 MIS/System Officer 1 Accounts Officer 2 Marketing Officer 3 Technical Officer 14 Technician 1 Extension Officer 22 MIS Assistant Grade-I -2 Administrative Assistant Grade-2 -13 Accounts Assistant Grade-2 -12 Marketing Assistant Grade-2- 18 Purchasing...

ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡೆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (RDPR) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡೆಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (RDPR) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 6 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,ಗದಗ, ಮಂಡ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Chamarajanagar 1 Chikkamagaluru 1 Gadag 1 Mandya 1 Tumakuru 1 Vijayapura 1 ವಯೋಮಿತಿ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ Experience Details Candidates should have minimum 10 years of work experience ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..ವೇತನ.. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 14-3-23 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.....

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (KFD)ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (KFD)ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 19 ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ.. Kodagu, Chamarajanagara, Mysore, Shimoga ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. Kodagu 4 Chamarajanagara 6 Mysore 5 Shimoga 4 ವಯೋಮಿತಿ.. 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. As per KFD official notification candidate should have completed Kannada Speaking & Understanding from any of the recognized boards...

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

DRDO ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

0
DRDO ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಫೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 1061 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..ವಯೋಮಿತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರರು ಗ್ರೇಡ್ 1 215 ಗರಿಷ್ಠ 30 ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 6 (35,000 – 1,12,000/-) ಕಿರಿಯ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ