About Us

ನುರಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ “ಉದ್ಯೋಗ ನ್ಯೂಸ್”. ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮ್ಮಿಂದ ಸದಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Contact us: admin@udyoganews.com
Mobile No: 6360663074