ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಯಚೂರು (KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಯಚೂರು (KOF) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.

16

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..

ರಾಯಚೂರು

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..

Technical Officer 1
Agriculture Extension Officer 1
Field Officer 1
Seeds Officer 1
Inputs Officer 1
Commercial Officer 1
Assistant Administrative Officer 1
Assistant Stores Officer 1
Electrician-2 1
Executive (Sales) 1
Executive (Commercial) 1
Executive (Finance) 1
Chemist-I 1
Typist/Data Entry Assistant 1
Assistant (Electrical) 1
Assistant (Commercial) 1

ವಯೋಮಿತಿ..

18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳು

Experience Details
Technical Officer: Candidates should have 01 year experience of working in Oil Mill
Agriculture Extension Officer, Field Officer,

Seeds Officer: Candidates should have 01 year experience in Agricultural Extension, Seed Production & Marketing

Inputs Officer: Candidates should have 01 year experience in Agricultural implements, Seed Production & Marketing

Commercial Officer: Candidates should have 01 year experience in field of Commerce & Marketing

Assistant Administrative Officer: Candidates should have 01 year experience in Administrative field & Human Resource Management

Assistant Stores Officer: Candidates should have 01 year experience in Commodity Pricing & Marketing

Electrician-2: Candidates should have 01 year experience in Electrical Maintenance & working in Oil Mill/Decorticator

Executive: Candidates should have 01 year experience in relevant field

Chemist-I: Candidates should have 01 year experience in Edible Oil Quality Testing

Typist/Data Entry Assistant: Candidates should have 01 year experience in Computer Typing in English & Kannada

Assistant: Candidates should have 01 year experience in relevant field

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..

ನಿಯಮಾನುಸಾರ

ವೇತನ..

18600 ರಿಂದ 62600

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 18-3-23
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 10-4-23

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..

kofraichur.com

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..

  • Official Notification & Application Form: Click Here

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾತೆವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ… ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅಥವಾಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ