ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (GAIL) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.

277

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..

ನಿಯಮಾನುಸಾರ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ) 5

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ) 15

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ರಾಸಾಯನಿಕ) 13

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) 53

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) 28

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್) 14

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (GAILTEL (TC/TM)) 3

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ) 5

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ) 25

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (C&P) 32

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್) 23

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳು) 23

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) 24

ಅಧಿಕಾರಿ (ಭದ್ರತೆ) 14

ವಯೋಮಿತಿ..

28 ರಿಂದ 45

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ):

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್/ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್/ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ /ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ , ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ):

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ / ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ / ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ / ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, BE ಅಥವಾ B.Tech

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕೆಮಿಕಲ್):

ಕೆಮಿಕಲ್/ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ /ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ / ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ /ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್/ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್):

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್/ ಉತ್ಪಾದನೆ/ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ/ ಉತ್ಪಾದನೆ/ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, BE ಅಥವಾ B.Tech

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್):

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್): ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (GAILTEL (TC/TM)):

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ /ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್/ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಹಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಮೆಟಲರ್ಜಿ):

ಮೆಟಲರ್ಜಿ / ಮೆಟಲರ್ಜಿ & ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ): ಫೈರ್/ಫೈರ್ & ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, BE ಅಥವಾ B.Tech

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (C&P):

ಕೆಮಿಕಲ್/ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್/ಐಟಿ/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್/ಮೆಟಲರ್ಜಿ/ ಸಿವಿಲ್/ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್):

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ , ಎಂಬಿಎ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳು): CA, ICWA, CMA, BA, B.Sc, B.Com, BE ಅಥವಾ B.Tech, ಪದವಿ, MBA

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು):

ಪದವಿ, MBA, MSW, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ
ಅಧಿಕಾರಿ (ಭದ್ರತೆ): ಪದವಿ

ವೇತನ..

50000 ದಿಂದ 240000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 4-1-23
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 2-2-23

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..

http://gailonline.com

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..

 

Notification

 

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ