ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.

242

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..

General Service 50

Air Traffic Controller 10

Naval Air Operations Officer 20

Pilot 25

Logistics 30

Naval Armament Inspectorate Cadre 15

Education 12

Engineering Branch 20

Electrical Branch 60

ವಯೋಮಿತಿ..

General Service Born between 02-Jan-1999 to 01-Jul-2004

Air Traffic Controller Born between 02-Jan-1999 to 01-Jan-2003

Naval Air Operations Officer Born between 02-Jan-2000 to 01-Jan-2005

Pilot
Logistics Born between 02-Jan-1999 to 01-Jul-2004

Naval Armament Inspectorate Cadre
Education Born between 02-Jan-1997 to 01-Jan-2003

Engineering Branch Born between 02-Jan-1999 to 01-Jul-2004

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..

General Service, Air Traffic Controller, Naval Air Operations Officer, Pilot: B.E or B.Tech

Logistics: B.E or B.Tech, B.Com, B.Sc, MBA, M.Sc, MCA, Post Graduation
Naval Armament Inspectorate Cadre: B.E or B.Tech in CSE/ECE/Electrical/IT/Mechanical Engineering, Post Graduation

Education: B.E or B.Tech in Mechanical/Electrical/Electronics Engineering, B.Sc, M.Tech, M.Sc

Engineering Branch: B.E or B.Tech in Mechanical/Instrumentation Engineering

Electrical Branch: B.E or B.Tech in Electrical/Electronics/Tele Communication/Instrumentation Engineering

ವೇತನ..

56100 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 29-4-23
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 14-5-2023

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..

https://www.joinindiannavy.gov.in/

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..

Notification

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾತೆವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ… ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅಥವಾಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ