ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.

291

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..

Officer in Grade B (DR) (General) 222

Officer in Grade B (DR) (DEPR) 38

Officer in Grade B (DR) (DSIM) 31

ವಯೋಮಿತಿ..

21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..

Officer in Grade B (DR) (General): Graduation, Post Graduation.

Officer in Grade B (DR) (Department of Economics and Policy Research): Master’s Degree in Economics/Finance, M.A, M.Sc.

Officer in Grade B (DR) (Department of Statistics and Information Management): Degree, Master’s Degree in Statistics/Mathematical Statistics/Mathematical Economics/Econometrics/Statistics & Informatics/Applied Statistics & Informatics, Mathematics, Data Science/Artificial Intelligence/Machine Learning/Big Data Analytics, Post Graduation

ವೇತನ..

55200 ರಿಂದ 99750 ರವರೆಗೆ

Important Dates:

Start Date to Apply Online: 09-05-2023
Last Date to Apply Online & Payment of Fee: 09-Jun-2023
Last Date for Printing Your Application: 09-Jul-2023
Date of Phase-I Online Examination for Officers in Gr B (DR)-General: 09-Jul-2023
Date of Phase-II Online Examination for Officers in Gr B (DR)-General: 30-Jul-2023
Date of Phase-I Online Examination for Officers in Gr B (DR)-DEPR: 16-Jul-2023
Date of Phase-II Online Examination for Officers in Gr B (DR)-DEPR: 02-Sep-2023
Date of Phase-I Online Examination for Officers in Gr B (DR)-DSIM: 16-Jul-2023
Date of Phase-II Online Examination for Officers in Gr B (DR)-DSIM: 19-Aug-2023

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..

https://ibpsonline.ibps.in/rbioapr23/

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..

Notification

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾತೆವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ… ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅಥವಾಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ