ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು.

240

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ..

ಭಾರತಾದ್ಯಂತ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..

Officer-Credit 200

Officer-Industry 8

Officer-Civil Engineer 5

Officer-Electrical Engineer 4

Officer-Architect 1

Officer-Economics 6

Manager-Economics 4

Manager-Data Scientist 3

Senior Manager-Data Scientist 2

Manager-Cyber Security 4

Senior Manager-Cyber Security 3

ವಯೋಮಿತಿ..

21 ರಿಂದ 38

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ..

Officer-Credit: CA, CMA, CFA, Post Graduation, MBA

Officer-Industry: B.E or B.Tech in Electrical/Chemical/Mechanical/Civil/Textile/Mining/Metallurgy

Officer-Civil Engineer: B.E or B.Tech in Civil Engineering

Officer-Electrical Engineer: B.E or B.Tech in Electrical Engineering

Officer-Architect: Degree, B.Arch

Officer-Economics: Degree, Graduation, Post Graduation in Economics/Econometrics/Business Economics/Applied Economics/Financial Economics/Industrial Economics/Monetary Economics

Manager-Economics: Degree, Graduation

Manager-Data Scientist: B.E or B.Tech, M.E or M.Tech in Computer Science, Data Science/Artificial Intelligence and Machine Learning, Post Graduation in Statistics

Senior Manager-Data Scientist: B.E or B.Tech, M.E or M.Tech in Computer Science, Data Science/Artificial Intelligence and Machine Learning, Post Graduation in Statistics

Manager-Cyber Security: B.E or B.Tech in Computer Science/Information Technology/Electronics and Communications Engineering, MCA

Senior Manager-Cyber Security: B.E or B.Tech in Computer Science/Information Technology/Electronics and Communications Engineering, MCA

ವೇತನ..

36000 ರಿಂದ 78230

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ.. 24-5-23
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.. 11-6-23

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು..

https://ibpsonline.ibps.in/pnbmay23/

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಬಹುದು ..

Notification

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾತೆವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ… ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಅಥವಾಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ..

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ!
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ