ಮನೆ ಲೇಖಕರು ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು Just Kannada News

Just Kannada News

722 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ

ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( UIDAI) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ...

0
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು. 10 ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) 2 ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 3 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 5 ವಯೋಮಿತಿ.. ಗರಿಷ್ಠ 56 ವರ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ.. ಮಾನ್ಯತೆ...

ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ